iPost Cloud là giải Cung cấp dịch vụ trọn gói cả về hạ tầng và phần mềm cho khách hàng, bao gồm cả các API phục vụ tích hợp với các hệ thống khác như CRM, ...

  Hạ tầng:
 • Hạ tầng kỹ thuật, theo kiến trúc dịch vụ, với đầy đủ các tham số được thiết đặt sẵn sàng, đảm bảo độ tin cậy cao
 • DC, IP-pool kết nối với nhiều nhà mạng, được làm sạch & kiểm soát liên tục, phân lớp theo nhu cầu sử dụng
 • Tự động theo dơi, giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống 24/7/365
 • Gửi đi số lượng lớn, theo danh sách nhận & mẫu mă thiết kế sẵn

  Tính năng
 • Kiểm soát luồng gửi với từng email, tới từng hộp thư, từng nhà cung cấp dịch vụ email
 • Phần mềm quản lư gửi email hiện đại
 • Tích hợp với hệ thống tạo sinh, trực tiếp tiếp nhận, đóng gói, chuyển phát TSS
 • Tích hợp các kênh giao nhận TSS khác: sms, web, mobile, Zalo/ott, tweet...
 • Báo cáo tổng hợp, phân tích

Lư do nên chọn iWay?
* Hơn 15 năm cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai & hỗ trợ quản trị, vận hành:
 • Các hệ thống email dựa trên Zimbra, Postfix...
 • Các hệ thống email security gateway, connectors...
 • Các hệ thống theo dơi, giám sát dịch vụ, an ninh...
 • Các hệ thống kiểm soát gửi email số lượng lớn
 • * Đội ngũ nhân sự:
 • 20+ năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống email
 • 10+ năm đóng góp xây dựng các phần mềm email nguồn mở: Zimbra, NGINX, Mozilla... và nhiều nền tảng nguồn mở: Fedora, OpenStack, OpenCPS...
 • Đă có kinh nghiệm cung cấp cho nhiều đối tác về email marketing, email transactions như LOTTE Finance, Sun Group, ...