CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỚI HỆ THỐNG EMAIL

  Không đủ tin cậy

 • Email gửi/nhận đi lạc, không tới inbox người nhận (cũng không biết khi nào lạc)
 • Kể cả khi người dùng thông báo, vẫn khó kiểm tra đường đi và nguyên nhân đi lạc
 • Khó kiểm soát được các chỉ số về mức độ tin cậy như: Sender reputation, Domain reputation, IP blacklist...
 • Chưa đủ các thiết đặt cơ bản liên quan đến độ tin cậy như: DNS, SMTP...
 • Hệ thống không được đặt dưới sự giám sát thường xuyên, chặt chẽ


  Chưa đủ an ninh, an toàn

 • Hệ thống bị tấn công từ chối dịch vụ, tấn công ḍ mật khẩu, email lừa đảo...
 • Các lỗ hổng phần mềm, phần cứng bị khai thác, lợi dụng
 • Dữ liệu bị thất thoát, xem trộm
 • Dữ liệu bị sai lệch
 • Dữ liệu bị mất, hỏng


  Chưa đủ sẵn sàng

 • Hệ thống quá tải, không đáp ứng được số lượng truy cập, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm
 • Một phần hoặc toàn bộ dịch vụ bị gián đoạn, ngừng phục vụ; chưa có cơ chế tự động khôi phục dịch vụ
 • Không giám sát được mức độ sẵn sàng, mức chịu tải của hệ thống và khối lượng truy cập của người dùng


  IWAY CÓ THỂ LÀM G̀?
  Đánh giá hệ thống email hiện tại

 • Khảo sát hiện trạng, kiến trúc hệ thống
 • Đánh giá mức độ ổn định, tin cậy
 • Đánh giá an toàn, an ninh thông tin
 • Đánh giá hiệu năng
 • Đánh giá mức độ sẵn sàng dịch vụ
 • Đánh giá qui tŕnh quản trị, vận hành
 • Lập báo cáo đánh giá, bao gồm phương án cải thiện, tối ưu hệ thống (theo mẫu)


  Thiết lập hệ thống giám sát dịch vụ

 • Thiết lập hệ thống quản lư log tập trung
 • Thiết lập hệ thống giám sát
 • Thiết lập hệ thống cảnh báo
 • Theo dơi, giám sát an toàn, an ninh
 • Theo dơi, giám sát hoạt động của hệ thống
 • Thiết lập các hệ thống xử lư tự động đối với một số sự cố


  Tối ưu hóa hệ thống, nâng cao mức độ ổn định, tin cậy, an toàn, an ninh thông tin

 • Tư vấn kiến trúc hệ thống tối ưu (đối với hạ tầng có sẵn hoặc trong khả năng bổ sung, nâng cấp)
 • Thiết lập mô h́nh HA
 • Thiết lập hệ thống Email Security Gateway
 • Thiết lập các hệ thống giám sát
 • Tích hợp mă hóa, kư điện tử
 • Đảm bảo vấn đề email deliverability


  Tư vấn, tối ưu hóa vận hành dịch vụ

 • Thiết lập hệ thống giám sát dịch vụ và hệ thống
 • Thiết lập quy tŕnh vận hành
 • Hướng dẫn, đào tạo vận hành giám sát dịch vụ
 • Hướng dẫn xử lư các sự cố trong quá tŕnh vận hành dịch vụ
 • Hỗ trợ vận hành


  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản trị, vận hành

 • Kiểm tra log hàng ngày (hàng tuần, hàng tháng, …)
 • Thiết lập hệ thống giám sát, trực giám sát hệ thống hàng ngày.
 • Thiết lập các cảnh báo tự động
 • Tiếp nhận các yêu cầu xử lư sự cố qua các kênh như điện thoại, email, chat 24/7
 • Xử lư các sự cố theo các cấp độ
 • Cập nhật bản vá, bản update khi có phát hành mới


  Xử lư dự cố email ở các cấp độ

 • Nâng cấp hệ thống email
 • Chuyển đổi dữ liệu email
 • Xử lư các sự cố Spam, Open relay, …
 • Xử lư các sự cố gửi/nhận thư
 • Xử lư các sự cố về chống tấn công
 • Xử lư các sự cố liên quan đến down dịch vụ, máy chủ, …
 • Sao lưu, phục hồi hệ thống

Cam kết về dịch vụ hỗ trợ?
* Cam kết dịch vụ:
 • Hệ thống luôn được theo dơi, giám sát
 • Email gửi/nhận thông suốt
 • Hoạt động ổn định, tin cậy
 • An toàn, an ninh thông tin
 • Xử lư, phục hồi sự cố nhanh chóng
 • * Hỗ trợ:
 • 24/7/365
 • 3 cấp độ chuyên gia
 • Lư do nên chọn iWay?
  * Hơn 15 năm cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai & hỗ trợ quản trị, vận hành:
 • Các hệ thống email dựa trên Zimbra, Postfix...
 • Các hệ thống email security gateway, connectors...
 • Các hệ thống theo dơi, giám sát dịch vụ, an ninh...
 • Các hệ thống kiểm soát gửi email số lượng lớn
 • * Đội ngũ nhân sự:
 • 20+ năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống email
 • 10+ năm đóng góp xây dựng các phần mềm email nguồn mở: Zimbra, NGINX, Mozilla... và nhiều nền tảng nguồn mở: Fedora, OpenStack, OpenCPS...
 • Đă từng triển khai và hỗ trợ vận hành nhiều hệ thống lớn cho các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố và các tập đoàn lớn như: Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây Dựng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Cao Bằng, Tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Empire, Opec Group, ...