Nội dung chuyển đổi dữ liệu bao gồm:
  Khảo sát, lập kế hoạch:
 • Khảo sát dữ liệu cần chuyển đổi
 • Lập kế hoạch, chiến lược chuyển đổi
 • Thực hiện chuyển đổi:
 • Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống email cũ sử dụng công cụ sẵn có: MS Exchange, IBM Domino, IMAPsync, (Outlook) .pst files... (95%)
 • Viết thêm scripts (4.9%)
 • Chuyển đổi bằng tay (manually) (0.1%)

Lư do nên chọn iWay?
* Hơn 15 năm cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai & hỗ trợ quản trị, vận hành:
 • Các hệ thống email dựa trên Zimbra, Postfix...
 • Các hệ thống email security gateway, connectors...
 • Các hệ thống theo dơi, giám sát dịch vụ, an ninh...
 • Các hệ thống kiểm soát gửi email số lượng lớn
 • * Đội ngũ nhân sự:
 • 20+ năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống email
 • 10+ năm đóng góp xây dựng các phần mềm email nguồn mở: Zimbra, NGINX, Mozilla... và nhiều nền tảng nguồn mở: Fedora, OpenStack, OpenCPS...
 • Đă từng triển khai và hỗ trợ vận hành nhiều hệ thống lớn cho các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố và các tập đoàn lớn như: Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây Dựng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Cao Bằng, Tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Empire, Opec Group, ...