Truy cập vào Yahoo Mail, Gmail, AOL Mail khi offline

 

1 sản phẩm của Yahoo liên quan đến email có thể được kỳ vọng không ảnh hưởng nhiều hơn Yahoo Mail, Gmail và RocketMail. Yahoo Zimbra Desktop Beta cho phép người dùng truy cập vào Gmail và AOL Mail ngay cả khi offline.

 

"Zimbra tập trung vào việc tạo các giải pháp giao tiếp và cộng tác dễ dàng, các điểm xấu của email truyền thống, chuyển đổi các tài khoản email là 1 trong những vấn đề đau đầu của cộng đồng mà người sử dụng gặp phải hàng ngày.

 

Trong 1 bài báo cáo, “Với Yahoo! Zimbra Desktop, chúng tôi đã đưa ra cho cả thế giới chương trình cộng tác và làm nó sẵn có cho mọi người dùng mọi lúc, mọi nơi với bất kỳ tài khoản email nào”

 

Tài khoản email nào cũng có thể truy cập bằng POP hoặc IMAP. Đối với 1 sản phẩm miễn phí, Yahoo Zimbra Desktop Beta là khá ấn tượng. Có vẻ như Yahoo được quản lý để đánh bại Google trong việc cung cấp các hỗ trợ offline cho Gmail.
 

Nguồn: webpronews.com